ایا کودکانی که اگزما دارند میتوانند بچه گربه داشته باشند؟

دوستان دختر 6 ساله ای دارم که از نوزادی روی دستش اگزما داشت و اکثر اوقات این اگزما ها روی دستهاش بوجود میان و باید کنترل بشن. ایا میتونم براش بچه گربه بیارم ؟