پارس کردن در سگ ها و نکات مهم آموزش آن

به نام خدا

پارس کردن در سگ های آپارتمانی

همانطور که ما انسان ها برای برای برقراری ارتباط با یکدیگر صحبت می کنیم سگ ها نیز برقراری ارتباط به وسیله صوت دارند و این حق آنهاست که بتوانند آزادانه احساسات خود را با تولید اصوات مختلف نشان دهند. اما این امر در زندگی آپارتمانی می تواند دردسر ساز باشد و آرامش همسایه ها را صلب نماید. بنابراین لازم است در صورتی که می خواهید سرپرستی یک سگ را به عهده بگیرید نکات زیر را در نظر داشته باشید:
1- انتخاب نژاد درست:
یکی از مهمترین و ابتدایی ترین فاکتورها انتخاب نژاد است چراکه برخی نژادها به طور ذاتی سر و صدای بیشتری دارند. به عنوان مثال هاسکی ها علاقمند به زوزه کشیدن و تولید اصوات خاص این نژاد که شبیه به صحبت کردن می باشد هستند. بنابراین در صورتی که می خواهید هاسکی خود را در آپارتمان نگهداری نمایید باید بدانید که این خصلت را نمی توانید از او دور کنید. پس مهمترین قدم این است که نژاد مناسبی را برای نگهداری در آپارتمان انتخاب نمایید
2- سن طلایی تربیت سگ:
تمامی آموزش ها به حیوانات لازم است در سنین ابتدایی و یا در زمان طلایی که حیوان دارد مهارتی را آموزش می بیند انجام گیرد. بنابراین برای آنکه بتوانید سگ خود را تربیت کنید تا در موارد غیرضروری پارس نکند می بایست در زمان مناسب و با کمک تربیت کننده های با تجربه این کار را انجام دهید
3- عدم استفاده از قلاده های ضد پارس:
حیوانات همچون ما حق حیات دارند و نباید آنها را از ابتدایی ترین حقوقشان محروم کرد. یکی از این حقوق پارس کردن در سگ هاست. اما می توان با آموزش درست این صدا را جهت دهی کرد به طوری که تنها در موارد خاص و یا در صورت بروز خطر شما را مطلع نماید. قلاده های ضد پارس در دو نوع شوکر دار و مولد صدا هستند که هر دو می توانند به شدت حیوان شما را عصبی کنند. قلاده های شوکر دار که می توانند حتی خطرناک باشند، و قلاده های تولید کننده صدا نیز اگرچه مولد صدایی هستند که در محدوده شنوایی ما به نظر آزاردهنده نرسد اما در محدوده شنوایی سگ ها می تواند به شدت آزاردهنده باشد و بنابراین نقض حقوق حیوانات محسوب می شود
4- جراحی حنجره ممنوع:
همانطور که بالاتر گفتیم داشتن صوت حق مسلم هر موجودیست که ساختار حنجره او مولد صوت می باشد بنابراین این جراحی بسیار به دور از حقوق حیوانات است و بسیاری از جراحان آن را خشونت علیه حیوان می دانند. اگرچه که خوب است بدانید حتی بعد از جراحی حنجره ممکن است سگ شما بتواند با تلاش بسیار به تولید صوت بپردازد و در کلیت موضوع تفاوتی ایجاد نشود.

پس با انتخاب نژاد مناسب و آموزش درست در سن مناسب می توانید جلوی پارس کردن بد موقع حیوان خود را بگیرید.

دکتر بهاره آقابیگی- دامپزشک