بیضه پنهان در سگ ها چیست ؟

به نام خدا

بیضه پنهان چیست؟

بیضه ها که غدد جنسی در سگ ها نر می باشند به صورت دو غده هستند که در دوره تولگی این غدد در محوطه شکمی قرار دارند اما با نزدیک شدن به بلوغ می بایست از کانال به خصوصی به طرف کیسه ای هدایت شوند که خارج از محوطه شکمی محسوب می شود. علت این سازو کار این است که برای سلامت سلول های جنسی لازم است دمای محیطی آنها کمتر از دمای بدن سگ باشد. اما گاه پیش می آید که یک یا هر دو بیضه در محوطه شکمی باقی می مانند و با بلوغ به کیسه خودشان در خارج از محوطه شکمی منتقل نمی شوند. چنین حالتی را بیضه پنهان می نماند.

اما آیا اگر این اتفاق رخ دهد خطری سگ شما را تهدید می کند؟

باید گفت بله.

نکته اول این است که بیضه به جا مانده در محوطه شکمی قابلیت تولید سلول های جنسی سالم را ندارد و بنابراین قوای جنسی سگ شما تحلیل می رود. اگرچه که با توجه به موروثی بودن این بیماری در سگها بهتر است از ازدیاد نسل آنها خودداری شود.

نکته دوم این است که حتی با خارج کردن یک بیضه طی عقیم سازی، باز هم بیضه باقی مانده در محوطه شکمی به فعالیت تولید هورمون خود ادامه می دهد بنابراین صفات و تظاهرات جنسی درحیوان شما باقی می ماند که این موضوع نه خوشایند سرپرست حیوان و نه خود اوست.

نکته آخر اینکه بیضه باقی مانده در محوطه شکمی در صورتی که خارج نشود می تواند دچار رشد سلولی به صورت سرطانی شود و به بافت های اطراف خودش در محیط شکم چسبندگی بدهد و عوارضی را ایجاد کند.

تشخیص نهان بیضگی به کمک دکتر دامپزشک میسر می باشد و برداشت آن نیازمند سونوگرافی و جراحی اکتشافی برای پیدا کردن بیضه پنهان شده در شکم می باشد.

دکتر بهاره آقابیگی- دامپزشک