آیا گربه ها هم دندان شیری دارند؟

به نام خدا

آیا حیوانات خانگی هم دندان شیری دارند؟

image

در پاسخ باید گفت که دندان های شیری از 12 هفتگی در توله ها و بچه گربه ها شروع به افتادن و دندان های دائمی شروع به رشد می کنند. این روند تا 6 ماهگی ادامه خواهد داشت.

پروسه افتادن دندان های شیری از دندان های ریز جلویی و دندان های نیش شروع می شود وبه مرور زمان کلیه دندان های شیری با دندان های دائمی جایگزین می شوند.

در طی این مدت ممکن است لثه ها شروع به خارش کنند و بچه گربه یا توله سگ شما مایل باشد که اجسام را بجود، دست شما را گاز بگیرد و در خوردن غذا ممکن است تغییر ذائقه داشته باشد.

باید توجه داشته باشید که در طی این مدت اسباب بازی های دندانی را جایگزین وسایل و دست خود کنید تا عادت بد گاز گرفتن دست یا وسایل منزل در حیوان خانگی شما باقی نماند.

اگر دندان حیوان خانگی شما افتاده است و شما در محیط دندان افتاده را مشاهده نکرده اید جای نگرانی نیست چراکه حتی در صورت بلع، دندان جدا شده از طریق مدفوع دفع خواهد شد و جای نگرانی نخواهد بود.

image

گاه دندان های شیری باقی می مانند و دندان اصلی در کنار آن شروع به رشد می کند. این حالت بیشتر در دندان نیش دیده می شود و ممکن است شاهد دوتایی شدن دندان نیش باشید. در چنین حالتی کمی فرصت دهید تا دندان شیری خود به خود جدا شود. اما چنانچه مدت زمان زیادی سپری شده است و دندان نیش همچنان به صورت دو تایی در ردیف دندان ها دیده می شود می بایست به دامپزشک مراجعه کنید تا دندان شیری را بکشد و با این کار از خراب شدن دندان اصلی جلوگیری نماید.
دکتر بهاره آقابیگی-دامپزشک