چه تعداد ظرف خاک (توالت) برای گربه ام در خانه داشته باشم؟!

به نام خدا

تعداد مناسب ظروف خاک برای گربه ها

همانطور که می دانید گربه ها به طور غریزی ادرار و مدفوع خود را در خاک انجام می دهند و برای گربه هایی که در خانه نگهداری می شوند می بایست ظروف توالت مخصوص با میزان مناسب خاک تهیه شود. اما اینکه چه تعداد توالت می بایست برای گربه تان در نظر بگیرید موضوع بسیار مهمی است.

گربه ها در طبیعت علاقمند هستند تا ادرار و مدفوع خود را در دو نقطه مختلف دفع نمایند. بنابراین زمانی که تنها یک ظرف خاک در منزل برای آنها در نظر گرفته می شود ممکن است درصد خطای دفع خارج از ظرف خاک بالا برود. حتی اگر گربه شما باز هم در خاک دفع را انجام میدهد این موضوع که مجبور است ادرار و مدفوع، هر دو را در یک ظرف انجام دهد برایش ناخوشایند خواهد بود.

البته این موضوع در مورد گربه های DSH و نژادهایی که جنب و جوش بیشتری دارند میتواند ناخوشایندتر باشد. اما در مورد گربه های پرشین، یکی از علل دفع در خارج از ظرف خاک این است که گربه های پرشین ترجیح می دهند کمترین مسافت را تا رسیدن به ظرف خاک طی کنند و بنابراین در صورتی که تنها یک ظرف خاک در منزل باشد ممکن است درصد خطای آنها بالاتر برود.

همیشه به عنوان یک قانون کلی فرمول زیر را در ذهن داشته باشید:

تعداد مناسب ظرف خاک (توالت مخصوص گربه) در خانه = تعداد گربه + 1

این فرمول به این معناست که اگر یک گربه دارید باید حداقل دو ظرف خاک برای او داشته باشید. این موضوع در خصوص خانه هایی که تعداد بیشتری گربه دارند بیشتر حائز اهمیت می باشد.
دکتر بهاره آقابیگی-دامپزشک